Behandling for pensionister

Helbredstillægskort

Pensionister har stadig mulighed for at få et ekstra tilskud til kiropraktor behandling gennem det såkaldte helbredstillægskort (der tidligere blev kaldt medicinkort). For at få et helbredstillægskort, skal bopælskommunen skønne, at den enkeltes økonomiske forhold taler for det. Man kan søge om et helbredstillægskort i den kommunale social- og sundhedsforvaltning.

Få en god alderdom uden smerter
Hvis du har et helbredstillægskort kan du få tilskud til behandlingen