Professionel behandling ved kiropraktor

Professionel behandling ved kiropraktor

Er kiropraktorbehandling sikker?

Danske kiropraktorer udfører hvert år ca. 2,2 mio. behandlinger. En del af disse er behandling af nakken. Forud for hvert nakkeforløb ligger en grundig gennemgang af sygehistorie og undersøgelse af nervesystem, bevægeapparat og blodtryk

Finder kiropraktoren nogle “røde flag” som indikerer at kiropraktor behandling af nakken ikke er hensigtsmæssig vælges et alternativ.

Tal fra Patienterstatningen viser, at 1-3 personer hvert år søger erstatning for udvikling af komplikationer efter nakkebehandling hos kiropraktoren. Kun ca. 1 af disse sager anerkendes af Patienterstatningen hvert år.

Kiropraktik, herunder den manuelle behandling, er en sikker behandlingsform, og der er derfor ingen grund til at være bekymret for hverken skader eller bivirkninger.

Det ligger kiropraktorerne meget på sinde, som del af det autoriserede sundhedsvæsen, at pligter og rettigheder efterleves. Dansk Kiropraktor Forening bakker selvfølgelig op om de gældende retningslinjer. Foreningen opfordrer til at sikre, at patienterne er veloplyste inden behandling igangsættes

 

Som din personlige behandler og rådgiver ønsker jeg at give dig hjælp til selvhjælp, så du efter behandlingen er i stand til at kunne opretholde et godt helbred og et aktivt liv.

Mit mål er at forbedre mine patienters livskvalitet ved at forebygge skader, yde hjælp hvis skaden er sket og derved begrænse skadens omfang.

Det er min vision at være en innovativ og inspirerende behandler med vægt på professionalisme, ekspertise og kvalitet. Jeg ønsker at hjælpe mennesker, som lægger vægt på at kunne opretholde et aktivt og udfordrende erhvervs-, fritids- og familieliv.

Jeg interesserer mig indgående for, hvad patienten selv mener om sin situation. Jeg stiller spørgsmålene: Hvor vil du gerne hen? Hvad interesserer dig? Hvad vil du gerne kunne?  Jeg mener, det er vigtigt for resultaterne, at patienten selv er med til at kortlægge, hvad der er galt, og hvad der skal gøres.

Behandlingen hos mig indeholder  vigtige elementer som rådgivning og forebyggelse. Patienter med nye lidelser eller jævnligt tilbagevendende problemer oplyses om lidelsernes art og årsag, og om hvilke aktiviteter der skal ændres for at fremskynde heling og forhindre tilbagefald.

Rådgivningen kan bestå af praktiske anvisninger til hverdagen, ergonomisk arbejdpladsrådgivning, trænings- og motionsvejledning samt livstils- og kostråd..

Denne sammensatte behandlingsform betyder, at jeg kan tilbyde et sammenhængende forløb:

 • klinisk undersøgelse
 • billeddiagnostik
 • tidssvarende manuel behandling
 • information, råd og vejledning
 • genoptræning
 • forebyggelse.

Som Kiropraktor i Aarhus nord(Risskov) identificerer jeg dit problem og planlægger en tryg og effektiv behandling på en måde og i et tempo der er tilpasset dig.

Læs om Behandling af Impotens med fokuserende ShockWave (FSW)

Typiske lidelser:
 • Kroniske nakke- og rygsmerter
 • Spændingshovedpine og svimmelhed
 • Piskesmældsskader
 • Iskiassmerter
 • Behandling af diskusprotrusion (brusskive udbulning)
 • Udredning og behandling af diskusprolaps
 • Bækkenløsning
 • Sportsskader / overbelastningstraumer
 • Løberknæ/hofte
 • Hofte/lyskesmerter
 • Skulderinstabilitet
 • Computer/museskader
 • Kiss-Kidd / spædbørnskolik
 • Holdningskorrektion
 • Core træning
Læs mere om kiropraktik