Løfteteknik

Tunge og komplicerede løft er en del af hverdagen inden for mange forskellige brancher og professioner. Instruktion i korrekt løfteteknik er en investering, der passer godt på kroppen, så den ikke belastes unødigt med alvorlige skader til følge. Bliv klogere på korrekt løfteteknik her, og styrk din løfteteknik, så du beskytter din krop bedst muligt.

 

Hvad er forkert løfteteknik?

En forkert løfteteknik er en løfteteknik, der skaber uhensigtsmæssig belastning på kroppen. En uhensigtsmæssig belastning kan udvikle sig over tid og på sigt føre til behandlingskrævende og smertefulde tilstande, der potentielt påtvinger et jobskifte eller på anden måde ændrer patientens liv radikalt. Det giver derfor rigtig god mening at lære nogle gode teknikker og tillægge sig sunde vaner, når det handler om løft.

 

Løfteteknik – sådan løftes der korrekt

Særligt ryggen er udsat ved forkerte løft, men også resten af kroppen kan blive belastet unødigt af en dårlig løfteteknik. For at beskytte ryggen er det vigtigt, at man bruger knæene, når man løfter. Det gøres ved at stille sig med let bøjede ben og ret ryg. Når selve løftet udføres, skal der strækkes i knæene og spændes op i mavemusklerne. Undgå stræk i ryggen.

 

Screening i løfteteknik – hvem er instruktion i korrekt løfteteknik relevant for?

Som før nævnt er der mange erhverv, hvor tunge løft er en naturlig del af hverdagen. Instruktion i korrekt løfteteknik kan blandt andet gøre en stor forskel for følgende professioner:

  • Håndværkere
  • Flyttefolk
  • Lagermedarbejdere
  • Sygeplejersker
  • Dagplejere og vuggestuepersonale
  • Social- og sundhedsassistenter- og hjælpere
  • Handicaphjælpere

Uanset om der arbejdes med forflytning af mennesker eller ting, bør introduktion til løfteteknik altid indgå som en del af oplæringen eller videre uddannelse, hvis tunge løft er en del af arbejdsopgaverne i det daglige. At benytte korrekt løfteteknik er sund fornuft, der sikrer stabilitet på jobbet, giver arbejdsglæde og mindsker sygefravær.