Shockwave-terapi

Shockwave-terapi er en behandlingsform, hvor der anvendes et særligt apparat, der udsender såkaldte shockbølger. De kraftige bølger centreres om det område, hvor der ønskes smertelindring, og shockbølgerne påvirker vævet lokalt, hvorved der for eksempel kan løsnes op for forkalkninger, kroniske betændelsestilstande eller arvæv, der er til gene for patienten.

 

Sådan virker shockwave-terapi

Der skelnes overordnet mellem to forskellige typer af shockwave-terapi, henholdsvis trykbølgebehandling (RPWT) og chokbølgebehandling (ESWT).

Princippet ved trykbølgebehandling (RPWT) er, at man via kraftige trykbølger påvirker det beskadigede væv så stærkt og så fokuseret, at skaden på vævet bringes tilbage til en fase, der minder om akuttilstanden, hvor skaden opstod. I denne tilstand er der gode muligheder for en normal helingsproces, fordi skaden kan behandles, som var den nyopstået. Kroppens egen helingsproces boostes, og kronisk betændelse og arvæv nedbrydes.

Ved brug af chokbølgebehandling (ESWT) laves der først en ultralydsscanning for at sikre, at det er det rigtige område, der behandles, så der kan opnås den ønskede effekt. Herefter behandles der via kraftige, men meget kortvarige lydimpulser, der sendes ned i et afgrænset område af vævet. Lydbølgerne skaber forandring i cellerne i det skadede væv, hvilket kan stimulere kroniske tilstande af betændelse til at hele mere effektivt op.

 

Hvilke problematikker kan shockwave-terapi lindre eller afhjælpe?

Shockwave-terapi anvendes til lindring og behandling af en lang række af smertetilstande, og shockwave-terapi har blandt andet gavnlige effekter på:

  • Muskelskader som for eksempel fibersprængninger
  • Forkalkning i muskler og sener
  • Arvæv i muskler og sener
  • Hælsporer
  • Myoser
  • Trigger-punkter
  • Senebetændelse som for eksempel achillesenebetændelse
  • Betændelse i bindevæv som for eksempel skinnebensbetændelse

Shockwave-terapi bruges ofte som supplement til andre typer af behandling, men kan også stå alene, hvis behandleren vurderer, at det er den rette behandlingsstrategi for den enkelte patient.

 

Gør shockwave-terapi ondt?

Det er meget individuelt, om der opleves smerter i forbindelse med behandling med shockwave-terapi. Selve behandlingen kan godt give ubehag, imens den står på, men behandlingen er heldigvis kortvarig og effektiv, så du sjældent behøver at skulle igennem den mange gange for at mærke markant bedring.