Chokbølgeterapi

Behandling med chokbølge
Skader på sener, muskelvæv, ledkapsler, nerverødder og alle typer bindevæv kan behandles effektivt med chokbølgeterapi.

Det overbelastede væv udsættes for 2500-3000 stød vha komprimeret luft. Disse stød reaktiverer helingsprocessen i det skadede væv, hvorefter helingsprocessen startes på ny.

Typiske lidelser som med stor succes behandles med chokbølgeterapi:

  • Hælspore / Fasciitis plantaris
  • Impingement (afklemning af skuldersenen)
  • Tennisalbue, Golfalbue, Musearm (seneskedehindebetændelser)
  • Kalcifikation i skulderen (forkalkning i skulderen)
  • Achilles tendinose (achillessenebetændelse)
  • Jumper’s knee (springerknæ)
  • Runner’s knee (løberknæ)

Chok eller tryk
Overordnet er der forskellige metoder:

ESWT (Ekstracorporal Shockwave Therapy), kaldet fokuserende chokbølger

RSWT (Radial Shockwave Therapy), kaldet radierende trykbølger.

Begge behandlingstiltag går ud på at føre en ekstrem energimængde ind i kroppen med det mål at reducere patientens symptomer.

Fokuserede chokbølger

Fokuseret chokbølge vil sige at bølgen rammer meget præcist i et meget lille område med stor kraft. Chokbølgeapparatet udsender højenergi-lydbølger som fokuseres imod behandlingspunktet, hvor den producerede energi afsættes i en meget lille behandlingszone.

Fokuseret chokbølge har en høj gennemtrængnings evne, dvs. den giver mulighed for at levere et højt energiniveau til dybe strukturer, så dybe som 12 cm, alt efter vævets konsistens og gennemtrængelighed.

Radierende trykbølger

Radierende trykbølger er højenergiske trykbølger som i en serie af bølger sendes ned i det område der skal behandles. En trykbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk behandlingsform, den fremkommer ved at accelerere et projektil op i hastighed med trykluft, og herefter omdanne den opståede energi til en trykbølge, der overføres til huden og vævet. Størstedelen af energien afsættes i overfladen hvorefter den gradvist aftager i kraft. Den spreder sig hurtigt i vævet og kan derfor bruges til at behandle større områder. Gennemtrængnings dybden er max 3-4 cm.

Sådan virker chokbølgebehandlingen

Chok- og trykbølgerne stimulerer kort sagt en række processer i kroppen via en energitilførsel til vævet, og virker derved som katalysator for at aktivere og fremme kroppens egne helingsmekanismer. Studier har dokumenteret effekter som øget blodcirkulation, lokalbedøvende effekt og forbedring af stofskiftecellernes kemiske processer i kroppen.

Chok- og trykbølgerne bevæger sig med en hastighed på op til 700 m/sek. igennem væsker og blødt væv. Det medfører en meget kraftig, lokal varmeudvikling og forårsager mikroskader på celleniveau. Gennem den store energitilførsel til det skadede område opstår der en øget gennemblødning i vævet, og på længere sigt dannes nye kar, og derved en bedre blodcirkulation og et øget stofskifte. Denne positive proces stimulerer igen kroppens egen helingsproces, og herved sker der en nedbrydning af de brusk- og kalkaflejringer som er årsag til smerten. Ved kroniske skader, hvor kroppen af forskellige årsager ikke selv har helet skaden, bevirker chokbølge-energien at skaden så at sige føres tilbage til det akutte stadie, hvor kroppen generelt er mere modtagelig over for behandling end når skaden er blevet kronisk. Chok- og trykbølgebehandlingen suppleres naturligt med en skræddersyet genoptræningsplan. Samt evt taping.

Det gør ondt før det gør godt…

Chok- og trykbølgebehandlingen varer ca. 15 minutter, og der gives typisk 1-6 behandlinger, oftest med tegn på forbedring efter 2-3 behandlinger (for at kroppens helingsproces skal få tid til at arbejde, skal der gå 4-5 dage mellem hver behandling). De fleste vil opleve at behandlingen er smertefuld.

Selve behandlingen foregår ved at der placeres et håndsæt mod huden over det væv der skal behandles, og ved trykluft dannes der en serie på ca. 2500- 3000 chokbølger som trænger ind i vævet. Der vil høres en markant slaglyd, og følelsen i vævet er intens. Det er en stor fordel at kombinere behandlingen med en ultralydsscanning, som dels kan vise hvorvidt der er dannet kalk i vævet, dels hvor dybt skaden sidder, så man kan ramme så præcist som muligt.

De fleste vil opleve en umiddelbar følelse af lethed og smertelindring når de går fra klinikken. En lidt diffus ømhed og uro kan indtræde nogle timer efter behandlingen, og der kan opstå væskeansamling, rødme og i sjældne tilfælde blodansamlinger. Men generelt betragtes chok- og trykbølgebehandling som en sikker behandlingsmetode med kun få lokale og forbigående bivirkninger.

Hjælper det?

Chok- og trykbølgebehandling har vist sig at være meget effektivt i visse tilfælde.
For eksempel har studier vist at op til 80-85 procent med hælspore- og akillesproblematikker hhv. ”løberknæ” får det bedre, men der er endnu ikke forskning nok til at tallene er sikre. En generel erfaring er dog at 60-85 procent af patienter med de problematikker der er nævnt i denne artikel, vil opleve en bedring.

Hos kiropraktor.dk behandles mange sportsudøvere for sportsrelaterede skader.
Chokbølgeterapi har en fantastisk effekt på sene-og muskelskader.