Priser på kiropraktor i Aarhus

Priser på kiropraktor i Aarhus

Alle, der bor i Danmark, har efter sundhedsloven ret til ydelser fra regionen, der bl.a. omfatter tilskud til kiropraktorhjælp.

Klik på nedenstående links for at se priserne:

Priser og tilskud for almen kiropraktik

Priser og tilskud for personer omfattet af forløbspakker

D. 1. april 2017 trådte nye regler for tilskud og honorarer i kraft. De indfører følgende:

  • Tre pakkeforløb ved diskusprolaps og spinalstenose med nyt højt tilskud
  • Tre nye typer førstegangshonorarer, der udelukkende afhænger af, hvornår du sidst har været hos en kiropraktor i klinikken:
    1. Hvis du har været her indenfor et år
    2. Hvis det er mellem 1 og 3 år siden, du har været her
    3. Hvis du ikke har været her før eller det er mere end 3 år siden
  • Tre typer honorarer i de opfølgende konsultationer, der afhænger af, hvor enkel eller omfattende behandlingen er:
    1. Afgrænset
    2. Almindelig
    3. Udvidet

 

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til kiropraktiske behandlinger. Du behøver ikke indsende regningen, da vi automatisk kan indberette oplysningerne til ”danmark”. Læs mere om ”danmark”s takster til kiropraktik her.

 

Styrelsen for Patienters Sikkerhed
Udsættes du som patient hos kiropraktor.dk for en utilsigtet hændelse kan du rette henvendelse til Styrelsen for Patienters Sikkerhed (https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/) via nedenstående link:

For pensionister

Helbredstillægskort

Pensionister har stadig mulighed for at få et ekstra tilskud til kiropraktor behandling gennem det såkaldte helbredstillægskort (der tidligere blev kaldt medicinkort). For at få et helbredstillægskort, skal bopælskommunen skønne, at den enkeltes økonomiske forhold taler for det. Man kan søge om et helbredstillægskort i den kommunale social- og sundhedsforvaltning.

Få en god alderdom uden smerter
Hvis du har et helbredstillægskort kan du få tilskud til behandlingen

 

Fyraftensforedrag

  1. Viden om smerter – hvad sker der i din krop og hjerne, når du har ondt.
  2. Antiinflammatorisk kost foredrag – beskyt dig selv mod livsstilssygdomme.
  3. Sundhedsforedrag – hør om Balande-olien og hvad den kan gøre for din krop.

Foredragene er gratis. De starter kl. 17.00 og varer ca. 1 time.

Tilmeld dig i receptionen, på telefon 86 132223 eller pr. mail info@kiropraktor.dk